Houby mají schopnost rozkládat plasty

Houby mohou být našimi spojenci v boji proti plastovému odpadu. Australští vědci prokázali, že dvě běžné půdní houby si v krátké době dokážou poradit s polypropylenem a dosahují tak nejvyšší míry degradace zaznamenané v literatuře.

Vědci z University of Sydney experimentálně prokázali, že dvě běžné houby – Aspergillus terreus a Engyodontium album – dokážou rychle rozložit polypropylen, houževnatý plast používaný k výrobě uzávěrů lahví, nádob na potraviny a plastových obalů. Degradace polypropylenu může trvat stovky let a dvě zmíněné houby si s tím poradí za pět měsíců. „Toto je nejvyšší míra degradace zaznamenaná v literatuře,“ řekl profesor Ali Abbas z University of Sydney.

Nečekaní spojenci

Vědci zatím našli asi 400 mikroorganismů, které jsou nějakým způsobem schopné rozložit plastový odpad. Například jedna z bakterií si dokáže poradit z 90 procent. PET (polyethylentereftalát) až za 16 hodin. Mezi těmito organismy se v očích výzkumníků zdají být houby „nejuniverzálnější“ – jimi produkované enzymy si poradí s docela velkým množstvím plastu.

Zajímavé také je, že některé z nich jsou schopny odbourat i tzv trvalé chemikálie, jako je PFAS, ale tento poměrně pomalý proces ještě nebyl dostatečně prozkoumán.

V souvislosti se znečištěním plasty je pro nás polypropylen velkým problémem. Jedná se o obzvláště tvrdý typ plastu. Existují ale také způsoby, jak se s tím vypořádat.

Plísně požírající plasty

V rámci boje proti polypropylenu se jako zvláště účinné ukazují dva druhy hub. Jedná se o Aspergillus terreus a Engyodontium album . Jejich účinnost v tomto ohledu bylo rozhodnuto otestovat v laboratorních podmínkách. Bylo pro ně připraveno speciální jídlo, vyrobené z plastu. Samozřejmě se to muselo nejdřív pořádně „uvařit“. Plast byl vystaven ultrafialovému světlu, teplu nebo chemikáliím, aby trochu změkčil. Jednalo se o simulaci přírodních podmínek, ve kterých se houby setkávají s plastem v takové podobě, že je pro ně možné na něj „zaútočit“.

Výsledky experimentu předčily ta nejdivočejší očekávání. Ze vzorků podávaných houbám 25 procent. až 27 procent polypropylenu byly spotřebovány během 90 dnů. Všechny vzorky byly distribuovány po 140 dnech. Je také nesmírně zajímavé, že houby si poradí s různými formami polypropylenu, od granulí až po hliníkem potažené polypropylenové desky.

Zatím se ale nedá očekávat, že se houby degradující plasty objeví v blízké budoucnosti jako hotový produkt na pultech obchodů. Vědci si budou muset počkat na řadu testů, včetně těch ohledně potenciálního dopadu na přírodní prostředí, možnosti urychlení celého procesu i posouzení ekonomické proveditelnosti takového projektu.