Své zdroje energie chce stavět 60 % českých obcí, brzdí to absence novely

Podle zjištění SMS ČR absenci novely energetického zákona označilo jako největší komplikaci pro rozvoj komunitní energetiky 35 procent zástupců obcí, podle 23 procent je problémem odmítání zapojení menších energetických zdrojů do distribuční soustavy, pro 17 procent je komplikací nedostatečná metodická podpora a pro 16 procent nízká dotační podpora.

Podle předsedkyně sdružení Elišky Olšákové rozvoj komunitní energetiky umožní obcím a energetickým společenstvím sdílet energii vyrobenou v daném místě v rámci komunity za takové ceny, které si komunita stanoví. Nyní zatím ale platí, že i když obec vyrobí elektřinu, spotřebitelům z okolí ji nemůže dodat přímo, ale jen přes prodej do sítě za nízké výkupní ceny. Energetické plány obcí, které by mimo jiné zvýšily jejich soběstačnost, podle Olšákové ale brzdí chybějící novela zákona, kterou by ČR začlenilo evropské předpisy o komunitní energetice. „Zásadním způsobem se obáváme, že zákon nenabyde účinnosti ani od 1. ledna 2024. Doba, kdy český právní řád nebude odrážet evropské normy, bude ještě delší než současné, už tak alarmující, dva roky,“ uvedla Olšáková.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že 65 procent obcí kvůli zvýšení energetických úspor v posledních letech zmodernizovalo veřejné osvětlení, polovina vyměnila i okna na obecních budovách a zateplila tyto objekty. Necelá pětina pořídila také moderní zdroje vytápění. Vlastní zdroj energie dosud vybudovalo jen 13 procent obcí.

Dvě pětiny dotázaných obcí chtějí podle průzkumu využívat v budoucnu energetický management, tedy pravidelný monitoring spotřeby energii a odpovědnost za hospodaření s energiemi. V současné době ho má jen sedm procent obcí. Také energetickou koncepci, tedy strategický dokument s jednotlivými kroky, jak v oblasti úspor a nových zdrojů postupovat, má jen minimum obcí, a to pět procent. Zavést ho chce 48 procent obcí. Třiapadesát procent obcí chce spolupracovat například ve sdílení služeb energetického manažera nebo společných investicích s jinými obcemi, doplnilo SMS ČR, které sdružuje přes 2200 obcí a měst.